Bor

 Bor  

 

Četvorostazna kuglana montirana 2022. Godine

Automati: Vollmer

Segmentne Ploče: ARX segment classic, 26/72

Čunjevi: Tornado plus, 10/63

Kugle: Aramith, 24/67

Elektronika: Vollmer Pincontrol

Klub koji nastupa: Bakar Bor

Pojedinacni rekord kuglane: Tasić Saša – 640

Ekipni rekord kuglane: 3458

Kontakt:

Josip Tadić +381 61 269 98 26

Saša Tasić +381 61 193 39 63

Nenad Paunović +381 63 886 66 72

Dejan Madić +381 64 235 56 25

Radno Vreme 08-23h

O nama

Projekat koji ima za cilj promociju kuglaškog sporta.